Kết quả gói thầu Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm

(eFinance Online) - Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Tp. Hải Phòng thông báo kết quả gói thầu Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm

Tên bên mời thầu: Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Tp. Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 22 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại/fax/email: 031.6.585.999.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên dự án: Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm.

Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm cho Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Tp. Hải Phòng.

Số thông báo mời thầu: 20160611913-00.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Giá gói thầu: 625.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Giá trúng thầu: 623.850.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng dịch vụ vật tư KHKT Thành Phát.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định phê duyệt: 111/QĐ-CNHP ngày 14/7/2016.

Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: 

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm

623.850.000 đồng

(eFinance)