Kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
 
 
 
 
 

Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 39440833 - Fax: 04 39440618 - Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

3. Số thông báo mời thầu: 20160620025.

5. Giá trúng thầu: 1.478.867.880 VNĐ.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: 2840/QĐ-TCHQ ngày 30/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu (đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

1.478.867.880

(eFinance)