Kết quả gói thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống máy chấm công vân tay

(eFinance Online) - Văn Phòng Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống máy chấm công vân tay tại trụ sở Tổng cục Hải quan.

A. Thông tin chung:

1. Văn Phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/Email: 04.39440833, Fax 04 39440632.

2. Tên gói thầu “Cung cấp lắp đặt hệ thống máy chấm công vân tay tại trụ sở Tổng cục Hải quan”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Giá trúng thầu

VNĐ

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp lắp đặt hệ thống máy chấm công vân tay tại trụ sở Tổng cục Hải quan

Chào hàng cạnh tranh

660.000.000

656.732.000

Công ty TNHH máy Văn phòng TDSmart

QĐ số 288/QĐ-VP

Ngày 29/7/2016 của Chánh Văn phòng TCHQ

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)