Kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh có nghi vấn bằng RFID tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 39440833.

- Fax: 04. 39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

4. Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày 06/6/2016.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh có nghi vấn bằng RFID tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Đấu thầu rộng rãi

3.251.000.000

3.249.073.452

Liên danh Nacencomm – Hà Phan (Liên danh giữa Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm và Công ty cổ phần thương mại Hà Phan)

Hợp đồng trọn gói

119 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1637/QĐ-TCHQ ngày 02/6/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)