Kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt lisence của phần mềm camera

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt lisence của phần mềm camera.

Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 39440833 - Fax: 04 39440618 - Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt lisence của phần mềm camera.

3. Số thông báo mới thầu: 20160617965.

4. Giá gói thầu: 1.970.200.000 VNĐ.

5. Giá trúng thầu: 1.965.128.000 VNĐ.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Hưng Việt.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: 2705/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: 

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu (đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lisence cho phần mềm camera và phần mềm quản lý, ghi hình camera

1

Phần mềm quản lý và ghi hình camera

Phần mềm

46.068.000

2

License cho kết nối camera vào phần mềm

Lisence

1.919.060.000

(eFinance)