Kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy Photocopy

(eFinance Online) - Cục thuế Thanh Hoá thông báo kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy Photocopy trang bị cho các đơn vị thuộc Cục thuế Thanh Hóa.

Tên bên mời thầu: Cục thuế Thanh Hoá.

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

Điện thoại/fax/: 0376.661.061, 0376.661.072.

Email: cucthuethanhhoa.xdcb@gmail.com.

Đề nghị Website đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua sắm máy Photocopy.

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy Photocopy trang bị cho các đơn vị thuộc Cục thuế Thanh Hóa.

3. Số thông báo mời thầu: 20160409769-01.

4. Giá gói thầu:  1.512.640.000 đồng. 

5. Giá trúng thầu: 1.360.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP TMDV và XNK Thanh Hóa.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.

9. Quyết định phê duyệt: Số 1596/QĐ-CT ngày 08/6/2016, do ông Lê Ngọc Sơn Cục trưởng Cục thuế ký.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Côngsuất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Máy Photocopy hãng Canon

IR2545w

Tốc độ :45trang / phút khổ A4

Trung Quốc

330.000.000

2

Máy Photocopy hãng Canon

IR2535

Tốc độ :35trang / phút khổ A4

Trung Quốc

801.000.000

3

Máy Photocopy hãng Canon

IR ADV 4051

Tốc độ :51trang / phút khổ A4

Trung Quốc

229.000.000

(eFinance)