Kết quả gói thầu Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588.

- Fax: 0313.747179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

310.000.000

310.000.000

Công ty TNHH thương mại – dịch vụ - kỹ thuật TM Việt Nam

Quyết định số 275/QĐ-CDTĐB ngày 14/7/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)