Kết quả gói thầu Cung cấp trang phục bảo vệ năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu Cung cấp trang phục bảo vệ năm 2016.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588.

- Fax: 0313.747.179; Email: dongbac@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp trang phục bảo vệ năm 2016.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp trang phục bảo vệ năm 2016

Chỉ định thầu (Theo quy trình CĐT rút gọn)

56.493.000 đ

56.493.000 đ

Bà Phạm Thị Hoa

Số 278/QĐ-CDTĐB ngày 18/7/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

Trọn gói .

07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)