Kết quả gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gio Linh, Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Số 260 Đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 053.3855283; Fax: 053.3858996.

Đề nghị Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gio Linh, Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị.

Số thông báo mời thầu: Trang thông tin Bộ Tài chính ngày 01/6/2016.

Đơn giá gói thầu: 156.852.000 đồng.

Đơn giá trúng thầu: 0 đồng.

Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu.

Quyết định phê duyệt huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 3381/QĐ-CT ngày 08/7/2016 do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị ký.

Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Hệ thống Camera giám sát.

(eFinance)