Kết quả gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống rèm cửa

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống rèm cửa, phong màn, khẩu hiệu cho các Chi cục Thuế thành phố, thị xã, huyện.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Số 260 Đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 053.3855283; Fax: 053.3858996.

Đề nghị Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống rèm cửa, phong màn, khẩu hiệu cho các Chi cục Thuế thành phố, thị xã, huyện.

Số thông báo mời thầu: Trang thông tin Bộ Tài chính ngày 31/5/2016.

Đơn giá gói thầu: 283.432.700 đồng.

Đơn giá trúng thầu:  0 đồng.

Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu.

Quyết định phê duyệt huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 2953/QĐ-CT ngày 21/6/2016 do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị ký.

Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Rèm cửa, phong màn, khẩu hiệu các loại.

(eFinance)