Kết quả gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 220 kVA

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kết quả gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 220 kVA công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193 860689.

- Fax: 02193 866637.

2. Tên dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 220 kVA công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

962.500.000 đồng

958.800.000 đồng

Công ty TNHH GT - GRANDTEK

Quyết định số

340 /QĐ-HQHG ngày 10/8/ 2016

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

(eFinance)