Kết quả gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 30kVA

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kết quả gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 30kVA.

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0553.819.868; Fax: 0553.822.778.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Hạng mục công trình: Máy phát điện dự phòng, thuộc dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Trà Bồng - Quảng Ngãi

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 30kVA

Chỉ định thầu

rút gọn

270.000.000đ

261.900.000đ

Công ty TNHH MTV Máy phát điện Phát Quang

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình hoàn thành

Quyết định số 345/QĐ-KBQN ngày 18/7/2016 do ông Nguyễn Lự - Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

(eFinance)