Kết quả gói thầu Cung cấp vải may trang phục hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2016 (Vải màu xanh da trời).

- Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04 39440833.

- Fax: 04 39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

  Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Stt

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2016 (Vải màu xanh da trời)

_

Mua sắm trực tiếp

1.338.529.500

1.338.529.500

Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định

(Số 04 Hà Huy Tập, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định)

Hợp đồng trọn gói

100 ngày kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực

1630/QĐ-TCHQ ngày 01/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

(eFinance)