Kết quả gói thầu Đào tạo chuyên môn CEH

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Gói 04: Đào tạo chuyên môn CEH (Certified Ethical Hacker V8).

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (số lẻ: 2042; số fax: 04.22208091).

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói 04: Đào tạo chuyên môn CEH (Certified Ethical Hacker V8).

2. Số thông báo mời thầu: Số 107 ngày 10/6/2016.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Giá gói thầu: 471.420.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: Không có (Hủy thầu).

6. Nhà thầu trúng thầu: Không có (Hủy thầu).

7. Loại hợp đồng: Không có (Hủy thầu).

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không có (Hủy thầu).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 210/QĐ-THTK ngày 23/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

(eFinance)