Kết quả gói thầu Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo cho cán bộ làm công tác thống kê.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: nguyenthitohoa@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo cho cán bộ làm công tác thống kê.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

3. Giá gói thầu: 442.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 441.147.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Netpro.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 178/QĐ-THTK ngày 01/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)