Kết quả gói thầu Di chuyển và bảo quản máy soi container CAB 2000

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Di chuyển và bảo quản máy soi container CAB 2000 tại kho Cổ Bi để sửa chữa.

  - Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

  - Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  - Điện thoại: 04.39440833 (số máy lẻ 9427) / 0982006385.

  - Fax: 0439440618.

  - Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

  Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

“Di chuyển và bảo quản máy soi container CAB 2000 tại kho Cổ Bi để sửa chữa”

Chỉ định thầu rút gọn

38.700.000

38.700.000

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiệp Long

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ của đơn vị sửa chữa máy soi

2723/QĐ-TCHQ ngày 22/8/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)