Kết quả gói thầu Dịch vụ bảo hành mở rộng hệ thống điều hòa

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kết quả gói thầu Dịch vụ bảo hành mở rộng hệ thống điều hòa chính xác, bảo trì định kỳ hệ thống điều hòa chính xác.

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

  Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo hành mở rộng hệ thống điều hòa chính xác, bảo trì định kỳ hệ thống điều hòa chính xác, hệ thống UPS tập trung cho 09 Trung tâm dữ liệu của 09 Cục Hải quan.

2. Số thông báo mời thầu: 20160614005-01.

3. Giá gói thầu: 2.676.086.117 VNĐ.

4. Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Giá trúng thầu: 2.611.686.000 VNĐ.

6. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu và Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm (12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, dịch vụ có hiệu lực và bàn giao kỹ thuật 03 bên (Cục CNTT & Thống kê hải quan, nhà thầu, đơn vị sử dụng).

9. Quyết định phê duyệt: /QĐ-CNTT ngày 15/9/2016 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm).

PHỤ LỤC THÔNG TIN HÀNG HÓA GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số /CNTT-QLDA ngày /9/2016 của Cục CNTT & Thống kê Hải quan) 

Đơn vị: đồng.

STT

Têndịchvụ

Giátrúngthầu

Ghichú

1

Dịch vụ bảo hành mở rộng hệ thống điều hòa chính xác, bảo trì định kỳ hệ thống điều hòa chính xác, hệ thống UPS tập trung cho 09 Trung tâm dữ liệu của 09 Cục Hải quan

2.611.686.000

Giá đã bao gồm các loại thuế

 

Tổngcộng

2.611.686.000

(eFinance)