Kết quả gói thầu Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hạ tầng truyền thông

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hạ tầng truyền thông tỉnh - huyện 3 năm.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88408); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hạ tầng truyền thông tỉnh-huyện 3 năm.

2. Số thông báo mời thầu: 20160603981-00.

3. Giá gói thầu: 3.135.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 3.120.000.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1095 ngày (3 năm) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Số 101/QĐ-CNTT ngày 25/7/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hạ tầng truyền thông tỉnh-huyện 3 năm

3.120.000.000 đồng

(eFinance)