Kết quả gói thầu Diệt côn trùng hại sau khi phủ kín thóc nhập năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả gói thầu Diệt côn trùng hại sau khi phủ kín thóc nhập năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397; Fax: 0373.943.225.

Đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số t/báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Giá trúng thầu

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước

Diệt côn trùng hại sau khi phủ kín thóc nhập năm 2016

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

126

126

Công ty TNHH dịch vụ khoa học kỹ thuật Lam Sơn – Thanh Hóa

Trọn gói

Xong trước ngày 20 tháng 8 năm 2016

số 569/QĐ-CDTTH ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Cục trưởng Cục DTNN k/vực T/Hóa

(eFinance)