Kết quả gói thầu Duy trì bản quyền và hỗ trợ phần mềm SAP cho TNCN và TMS

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Duy trì bản quyền và hỗ trợ phần mềm SAP cho TNCN và TMS.

  - Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

  - Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

  - Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016

Duy trì bản quyền và hỗ trợ phần mềm SAP cho TNCN và TMS

20160404676 -00

20160404676 - 0020160404676 - 0020160309769 - 00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

35.566.020.000 VNĐ

35.558.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Số 1376 /QĐ-TCT ngày 18/7/2016 của Tổng cục Thuế

(eFinance)