Kết quả gói thầu Kiểm toán công trình xây dựng

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả gói thầu Kiểm toán công trình xây dựng.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.

- Điện thoại: (0650) 3844492 - Fax: 0650 3844497.

2. Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng kho lương thực kho dự trữ Dĩ An. 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Kiểm toán công trình xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

31.673.000

đồng

31.673.000 (đã bao gồm thuế GTGT)

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính DNP

Quyết định số 122/QĐ-CDTĐNB ngày 18/8/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

Trọn gói

10 ngày

(eFinance)