Kết quả gói thầu Lắp đặt bảng led điện tử

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả gói thầu Lắp đặt bảng led điện tử cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.855466 /0393.588.467.

2. Tên dự toán: Mua sắm bảng led điện tử cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lắp đặt bảng led điện tử cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

143.803.000

143.693.000

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ số 666

Số 563 /QĐ- HQHT ngày 10/10/2016 do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh ký

Trọn gói

15 ngày

(eFinance)