Kết quả gói thầu Lựa chọn đơn vị cung cấp giá kê xuồng DT1

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu Lựa chọn đơn vị cung cấp giá kê xuồng DT1 và Lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị thay thế...

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588.

- Fax: 0313.747179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên gói thầu:

- Lựa chọn đơn vị cung cấp giá kê xuồng DT1.

- Lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị thay thế, sửa chữa máy xay xát phòng kiểm nghiệm.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị cung cấp giá kê xuồng DT1.

Chỉ định thầu rút gọn

29.000.000

29.000.000

Công ty TNHH sản xuất & thương mại dịch vụ Hải Khoa

Quyết định số 260/QĐ-CDTĐB ngày 24/6/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 04/7/2016

2

Lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị thay thế, sửa chữa máy xay xát phòng kiểm nghiệm

Chỉ định thầu rút gọn

16.750.000

16.750.000

Công ty TNHH thiết bị Hợp Thành

Quyết định số 259/QĐ-CDTĐB ngày 24/6/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/6/2016

(eFinance)