Kết quả gói thầu Mua bản quyền phần mềm diệt virus

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kết quả gói thầu Mua bản quyền phần mềm diệt virus (gia hạn License Antivirus Kaspersky) cho máy trạm của toàn ngành năm 2016 và 2017).

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bản quyền phần mềm diệt virus (gia hạn License Antivirus Kaspersky) cho máy trạm của toàn ngành năm 2016 và 2017).

2. Số thông báo mời thầu: 20160410047-00.

3. Giá gói thầu: 2.988.000.000 VNĐ.

4. Giá trúng thầu: 2.983.500.000 VNĐ.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần giải pháp thông tin và truyền thông.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết).

8. Quyết định phê duyệt: 152/QĐ-CNTT ngày 02/8/2016 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm). 

PHỤ LỤC THÔNG TIN HÀNG HÓA GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số /CNTT-QLDA ngày /8/2016 của Cục CNTT&Thống kê Hải quan) 

Đơn vị: đồng.

STT

Tên hàng hóa

Giá trúng thầu

Ghi chú

1

Bản quyền phần mềm diệt virus (gia hạn License Antivirus Kaspersky

2.983.500.000

Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí

(eFinance)