Kết quả gói thầu Mua bao đay

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả gói thầu Mua bao đay.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 083.5109374 - 08083358; Fax: 08083413.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua bao đay.

2. Tên gói thầu: Mua bao đay.

3. Số KHLCNT: 2016060619083-00.

5. Giá trúng thầu: 82.497.800 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn tám trăm đồng).

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH TMDV quốc tế Đông Nam Phát.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Số 125/QĐ-CDTHCM ngày 30/6/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp bao đay.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: 

STT

Tên hàng hóa

Công

suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

Bao đay

- Bao đay sản xuất năm 2015 – 2016 được làm bằng sợi đay nguyên chất.

- Mới 100% do Việt Nam sản xuất.

- Đảm bảo bền chắc, khô sạch, không mốc, không nhiễm sâu, mọt, hóa chất, không có mùi lạ.

- Khối lượng một vỏ bao: (1.000 ±10)g.

- Sức chứa 70kg/bao.

Việt Nam

2.200 chiếc x 37.499đ/chiếc = 82.497.800đ

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn tám trăm đồng).

 

 

 

(eFinance)