Kết quả gói thầu Mua bảo hành mở rộng (5 năm) cho các tủ Rack

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Mua bảo hành mở rộng (5 năm) cho các tủ Rack thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng (5 năm) cho các tủ Rack thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008.

2. Số thông báo mời thầu: 20160614804-00 ngày 22/6/2016.

3. Giá gói thầu: 1.615.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 1.590.775.010 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 1825 ngày (5 năm) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Số 108/QĐ-CNTT ngày 09/8/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu (VND)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Mua bảo hành mở rộng (5 năm) cho các tủ Rack thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008

1.590.775.010

(eFinance)