Kết quả gói thầu Mua bảo hành mở rộng các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Mua bảo hành mở rộng 2 năm tiếp theo đối với các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng 2 năm tiếp theo đối với các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT.

2. Số thông báo mời thầu: 20160613178-00.

3. Giá gói thầu: 4.965.773.500 đồng.

4. Giá trúng thầu: 4.961.550.000 VNĐ.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Điện tử tin học EI.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 730 ngày (2 năm) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Số 106/QĐ-CNTT ngày 08/8/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Mua bảo hành mở rộng 2 năm tiếp theo đối với các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT

4.961.550.000 VNĐ

(eFinance)