Kết quả gói thầu Mua dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy chủ phiến

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Mua dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy chủ phiến cho ứng dụng trung tâm trao đổi trung ương.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên gói thầu: Mua dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy chủ phiến cho ứng dụng trung tâm trao đổi trung ương.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Giá gói thầu: 555.694.000 đồng.

Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 183/QĐ-THTK ngày 03/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)