Kết quả gói thầu Mua gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật VMWARE cho hệ thống ảo hóa

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kết quả gói thầu Mua gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật VMWARE cho hệ thống ảo hóa.

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật VMWARE cho hệ thống ảo hóa.

2. Số thông báo mời thầu: 20160615318-00.

3. Giá gói thầu: 4.269.320.000.000 VNĐ.

4. Giá trúng thầu: 4.246.000.000 VNĐ.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất.

6. Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: 162/QĐ-CNTT ngày 23/8/2016 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm). 

PHỤ LỤC THÔNG TIN HÀNG HÓA GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số /CNTT-QLDA ngày /8/2016 của Cục CNTT&Thống kê Hải quan) 

Đơn vị: đồng.

STT

Tên hàng hóa

Giá trúng thầu

Ghi chú

1

Gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật VMWARE cho hệ thống ảo hóa

4.246.000.000

Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí

(eFinance)