Kết quả gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Firewall, IPS

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Firewall, IPS, gia hạn bản quyền sử dụng phần mềm Endpoint Security tại cơ quan Bộ Tài chính.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (số lẻ: 2042; số fax: 04.22208091).

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Firewall, IPS, gia hạn bản quyền sử dụng phần mềm Endpoint Security tại cơ quan Bộ Tài chính.

2. Số thông báo mời thầu: Số 117 ngày 24/6/2016.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Giá gói thầu: 9.676 triệu đồng.

5. Giá trúng thầu: 9.650 triệu đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối thiểu 39 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian bảo trì và hỗ trợ hệ thống Firewall, IPS, cung cấp bản quyền phần mềm McAfee Endpoint Security, Định kỳ thực hiện việc kiểm tra, rà soát cấu hình hệ thống, dịch vụ hỗ trợ là 36 tháng tính từ ngày 15/11/2016.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 209/QĐ-THTK ngày 18/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

(eFinance)