Kết quả gói thầu Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục Thuế huyện Châu Thành

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả xét thầu đấu thầu rộng rãi gói thầu: Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Gỗ Tiến Dũng.

- Địa chỉ: 54/19A, Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Giá trúng thầu trọn gói bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và chi phí khác là: 1.170.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm bảy mươi triệu đồng).

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả đấu thầu mua sắm nêu trên đến các đơn vị đã gởi hồ sơ dự thầu. Trân trọng kính mời Công ty TNHH Gỗ Tiến Dũng đến Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để ký hợp đồng.

(eFinance)