Kết quả gói thầu Mua sắm, lắp đặt bổ sung 06 camera giám sát hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Mua sắm, lắp đặt bổ sung 06 camera giám sát hải quan tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 39440833.

- Fax: 04. 39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua sắm, lắp đặt bổ sung 06 camera giám sát hải quan tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài

Chào hàng cạnh tranh

258.521.000

258.504.400

Công ty Cổ phần Máy và Công nghệ thông tin

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa

2515/QĐ-TCHQ ngày 12/8/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)