Kết quả gói thầu Mua sắm máy chủ và dịch vụ triển khai

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Mua sắm máy chủ và dịch vụ triển khai.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ và dịch vụ triển khai.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Giá gói thầu: 1.957.700.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 1.846.648.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ Vĩnh Hưng.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 135 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 212/QĐ-THTK ngày 23/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)