Kết quả gói thầu Mua sắm máy Scan văn bản

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả gói thầu Mua sắm máy Scan văn bản.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, phường phước trung, TP Bà Rịa, tỉnh BR - VT.

- Điện thoại: 064.3856615; Fax: 064.3856615.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm máy Scan văn bản”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:  

Số

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

“Mua sắm máy Scan văn bản

 

Chỉ định thầu

 

12.980.000

 

12.980.000

 

Công ty TNHH Khách Đế

 

Quyết định số 50/QĐ-KBBRVT ngày 23 6/2016 của Giám đốc KBNN BR- VT,

Người ký: Phó Giám đốc Trần Xuân Khánh

 

Hợp đồng Trọn gói

 

15 ngày

(eFinance)