Kết quả gói thầu mua sắm sửa chữa

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo kết quả gói thầu mua sắm sửa chữa.

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3525005 - 058.3526842; Fax: 0583.523.910.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kính đề nghị Cục Tin học và Thống kê - Bộ Tài chính đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản năm 2016

Sửa xe ô tô 79C0585

Chỉ định thầu

79.000.000

78.870.000

Cty TNHH MTV Saigon Auto

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

487/QĐ-KBKH ngày 16/5/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

2

Mua sắm, sửa chữa tháng 6 năm 2016 của KBNN Khánh Hòa

Sửa chữa máy photocopy

Chỉ định thầu

23.912.000

23.912.000

Cửa hàng thiết bị văn phòng Nguyên Sinh

 

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

701/QĐ-KBKH ngày 24/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

3

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Thiết kế, dự toán công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Chỉ định thầu

14.444.000

14.444.000

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng & Thương mại AMEC

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

464/QĐ-KBKH ngày 11/5/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

4

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Chỉ định thầu

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH Anh Vinh

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

518/QĐ-KBKH ngày 25/5/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

5

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Giám sát thi công công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Chỉ định thầu

11.899.000

11.899.000

Công ty TNHH Xây dựng Kiên Mỹ

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

607/QĐ-KBKH ngày 09/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

6

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Thi Công công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Diên Khánh

Chỉ định thầu

468.650.000

468.650.000

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Huy Khánh Hòa

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

606/QĐ-KBKH ngày 09/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

(eFinance)