Kết quả gói thầu Mua sắm, sửa chữa thường xuyên

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo kết quả gói thầu Mua sắm, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn đợt 1 tháng 11 năm 2016.
 
 
 
 
 

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3525005 - 058.3526842; Fax: 0583.523.910.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kính đề nghị Cục Tin học và Thống kê Bộ Tài chính đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua sắm, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn đợt 1 tháng 11 năm 2016

Sửa chữa xe ô tô Toyota-Hiace BKS: 79C- 0606 của KBNN Cam Ranh

Chỉ định thầu

38.478.000

38.478.000

Công ty TNHH một thành viên Saigon Auto

 

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

1779/QĐ -KBKH ngày 25/11/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

(eFinance)