Kết quả gói thầu Mua sắm tài sản đặc thù phục vụ công tác bảo quản

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thông báo kết quả gói thầu Mua sắm tài sản đặc thù phục vụ công tác bảo quản.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

- Địa chỉ: 21- Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 052.3822330; Fax: 052.3820873.

2. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản đặc thù phục vụ công tác bảo quản.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

1

 

 

Mua sắm tài sản đặc thù phục vụ công tác bảo quản.

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

 

 

239.000.000

 

 

239.000.000

 

Công ty TNHH

Thương mại- Dịch vụ- Kỷ thuật TM Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 6, ngách 28/41/195,Trần Cung, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

 

Số 601/QĐ-CDTBTT

ngày 30/6/2016 của

Cục trưởng Cục Dự

trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

 

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

 

Đến hết ngày 31/8/2016

(eFinance)