Kết quả gói thầu Mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT

(eFinance Online) - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thông báo kết quả gói thầu Mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT Trung tâm NCKH&ĐTCK.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.

- Địa chỉ: Số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.35535870.

2. Tên dự án: Mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT Trung tâm NCKH&ĐTCK. 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Tên gói thầu (1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu (1)

Giá gói thầu (1)

Giá trúng thầu (2)

Nhà thầu trúng thầu (3)

Quyết định phê duyệt (4)

Hình thức hợp đồng (1)

Thời gian thực hiện hợp đồng (1)

 

Mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT Trung tâm NCKH&ĐTCK

 

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 

1.386.393.454đồng

 

1.380.647.400 đồng,

giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt.

Công ty TNHH Thương mại Tin học Quyết Thắng

 

Quyết định số 204/QĐ-TTNC ngày 26/9/2016 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

 

 

 

Trọn gói

 

50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

(eFinance)