Kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại/Fax/ Email: 05003.850.244; Fax: 05003.852.867.

2. Tên dự án: Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

Chào hàng cạnh tranh

214.900.000 đồng

211.500.000

đồng

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM

QĐ số:

357/QĐ-HQĐL ngày 25/7/2016

Trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)