Kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kết quả gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Địa chỉ: 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, Long An.

Điện thoại: 0723.826.449/fax: 0723.829.888/email: hqlongan@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: 

2. Tên gói thầu: gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy.

3. Số thông báo mời thầu: 

4. Giá gói thầu: 3.245.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 3.245.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Cơ sở thiết bị PCCC T35.

7. Loại hợp đồng: trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 497/QĐ-HQLA ngày 26/8/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu (đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Bình chữa cháy loại khí (5Kg)

-

loại khí (5Kg)

Trung Quốc

630.000

2

Bình chữa cháy loại bột (8Kg)

-

loại bột (8Kg)

Trung Quốc

380.000

3

Nội quy tiêu lệnh PCCC

-

Việt Nam

60.000

4

Kệ đôi để bình chữa cháy

-

-

Việt Nam

135.000

(eFinance)