Kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng và lắp đặt hệ thống mạng LAN năm 2016.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.855466 /0393.588.467.

2. Tên dự toán: Mua sắm thiết bị văn phòng và lắp đặt hệ thống mạng LAN năm 2016.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

tt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp thiết bị văn phòng và lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh và Vũng Áng

Chào hàng cạnh tranh

309.225.000

307.000.000

Công ty Cổ phần CNTT Lam Hồng

Số 337 /QĐ- HQHT ngày 30/5/2016 do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh ký

Trọn gói

30 ngày

(eFinance)