Kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng 01.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ: Số 01 đường Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại/Fax: 063.3822090, Fax: 063.3822199.

2. Tên dự tóan: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn năm 2016.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (ngàn đồng)

Giá trúng thầu (ngàn đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm thiết bị văn phòng 01

Chào hàng cạnh tranh

463.800

383.800

Cty Cổ phần vi tính - Điện máy Sài Gòn.

Quyết định số 2795/QĐ-CT ngày 20/7/2016

Trọn gói

30 ngày

(eFinance)