Kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị vệ sinh

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kết quả gói thầu Mua sắm thiết bị vệ sinh.
 
 
 
 
 

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888; Email: hqlongan@customs.gov.vn.

Đề nghị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Sửa chữa nhà vệ sinh trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An

Mua sắm thiết bị vệ sinh

Chỉ định thầurút gọn

39.741.000

đồng

36.910.000

đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Tư Huỳnh

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số770/QĐ-HQLA ngày 14/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An

(eFinance)