Kết quả gói thầu Nâng cấp dung lượng thiết bị sao lưu dữ liệu

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp dung lượng thiết bị sao lưu dữ liệu đặt tại một điểm dự phòng ngoài Hà Nội.
 
 
 
 
 

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88408); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp dung lượng thiết bị sao lưu dữ liệu đặt tại một điểm dự phòng ngoài Hà Nội.

2. Số thông báo mời thầu: 20161106892-00.

3. Giá gói thầu: 2.821.500.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 2.810.000.000 đồng.

Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện hợp đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Số 148/QĐ-CNTT ngày 06/12/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Nâng cấp, mở rộng thiết bị, phần mềm

Ireland

1.810.000.000

2

Bản quyền đồng bộ dữ liệu

1.000.000.000(eFinance)