Kết quả gói thầu Nâng cấp hệ thống TABMIS

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp hệ thống TABMIS đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống TABMIS đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

2. Số thông báo mời thầu: 20160609070-00 ngày 14/6/2016.

3. Giá gói thầu: 2.978.645.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 2.968.000.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Số 113/QĐ-CNTT ngày 16/8/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Phần mềm TABMIS nâng cấp

2.968.000.000

(eFinance)