Kết quả gói thầu Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.

2. Số thông báo mời thầu: 20160607108-00.

3. Giá gói thầu: 5.343.741.377 VNĐ.

4. Giá trúng thầu: 5.290.000.000 VNĐ.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC.

6. Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày liên tục (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và không bao gồm thời gian bảo hành phần mềm theo đúng đề xuất trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

9. Quyết định phê duyệt: 167/QĐ-CNTT ngày 25/8/2016 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm).

PHỤ LỤC THÔNG TIN HÀNG HÓA GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số /CNTT-QLDA ngày /8/2016 của Cục CNTT&Thống kê Hải quan)

Đơn vị: đồng.

STT

Tên hàng hóa

Giá trúng thầu

Ghi chú

1

Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS

5.290.000.000

Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí

(eFinance)