Kết quả gói thầu Nâng cấp ứng dụng Danh mục dùng chung KBNN

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp ứng dụng Danh mục dùng chung KBNN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88408); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp ứng dụng Danh mục dùng chung KBNN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

2. Số thông báo mời thầu: 20160614776-00.

3. Giá gói thầu: 2.350.715.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 2.336.000.000 đồng.

Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Số 112/QĐ-CNTT ngày 12/8/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Phần mềm DMDC của KBNN

2.336.000.000

(eFinance)