Kết quả gói thầu Nâng cấp và triển khai rộng hệ thống trao đổi thông tin

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp và triển khai rộng hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường.
 
 
 
 
 

  - Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế.

  - Địa chỉ: Tầng 9 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

  - Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Nâng cấp và triển khai rộng hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường

Nâng cấp và triển khai rộng hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường

20160807596- - 00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.633.528.000

VNĐ

4.630.000.000 VNĐ

Nhà thầu liên danh FSS + EGOVC

Trọn gói

396 ngày (tương đương 13 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 91/QĐ-CNTT ngày 27/9/2016 của Cục Công nghệ Thông tin

(eFinance)