Kết quả gói thầu Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đội Nghiệp vụ 2

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả gói thầu Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đội Nghiệp vụ 2 thuộc Chi cục Hải quan Đà Lạt.

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: 05, Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại/fax/email: 05003.852044.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đội Nghiệp vụ 2 thuộc Chi cục Hải quan Đà Lạt

Gói thầu số 1: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc

Chỉ định thầu

829.298.000đ

828.262.000đ

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Gia Phát

Trọn gói

60 ngày

Quyết định số 391/QĐ-HQĐL ngày 18/8/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

(eFinance)