Kết quả gói thầu Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kết quả gói thầu Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz của Cục Hải quan Bà Rịa, Vũng Tàu.

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz của Cục Hải quan Bà Rịa, Vũng Tàu”.

2. Giá gói thầu: 97.020.000 VNĐ.

3. Giá trúng thầu: 97.020.000 VNĐ.

4. Phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: 157/QĐ-CNTT ngày 18/8/2016 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm). 

PHỤ LỤC THÔNG TIN DỊCH VỤ GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số /CNTT-QLDA ngày /8/2016 của Cục CNTT&Thống kê Hải quan) 

Đơn vị: đồng.

STT

Tên hàng hóa

Giá trúng thầu

Ghi chú

1

Bộ điều khiển trung tâm của máy lạnh chính xác Stulz

97.020.000

Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí

(eFinance)